Welkom bij Proza Musica

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van Proza Musica. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle artikelen, diensten en activiteiten van Proza Musica.
 
Proza Musica vindt een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van gebruikers van zijn artikelen en diensten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden rekening met uw privacy en handelen overeenkomstig de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In het kader van dienstverlening legt Proza Musica gegevens vast in een bestand. Proza Musica gebruikt klantgegevens voor het leveren van bestellingen en om u op de hoogte te houden van nieuwe uitgaven en interessante aanbiedingen. Mocht u ondanks onze integere werkwijze tegen dit laatste bezwaar hebben, dan kunt u ons dit laten weten:  Proza Musica, Mr. Dr. Schokkingstraat 71, 3904 EZ  VEENENDAAL.
 
Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Proza Musica worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld nieuwe artikelen en speciale aanbiedingen. In ieder e-mail neemt Proza Musica een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Indien uw
e-mailadres aan een derde wordt verstrekt voor het doen van aanbiedingen zal dat alleen worden gedaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Links naar andere websites
Op de site van Proza Musica staan soms links naar andere websites. Hoewel deze websites zorgvuldig zijn geselecteerd, is Proza Musica niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Proza Musica verwijst. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. 

Ook is Proza Musica niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door organisaties en bedrijven die op de site adverteren.
 
Wijzigingen en vragen
Proza Musica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gebruik dan de Contact pagina om ons een vraag te stellen.

Laatste wijziging 12 december 2012