Welkom bij Proza Musica

Privacyverklaring

Inleiding
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Voor u zelf verandert er niets maar voor ons betekent dit dat wij onze beveiliging van uw gegevens moeten aanscherpen. Proza Musica heeft de nodige maatregelen genomen zodat wij aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

Gebruik van uw gegevens
Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • we gaan zorgvuldig om met uw gegevens, in overeenstemmingmet de AVG;
  • we zullen deze gegevens beschermen en veilig bewaren;
  • we kunnen aantonen dat we hiermee zorgvuldig omgaan;
  • u kunt op elk moment uw gegevens opvragen, (laten) wijzigen of verwijderen.

Als u klant bent van Proza Musica, beschikken we over de volgende gegevens in onze databank:

  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • Uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer

Proza Musica gebruikt bovengenoemde gegevens voor het leveren van bestellingen.

Als u zich hebt geaboneerd op onze nieuwsbrief heeft u daardoor toestemming gegeven uw e-mailadres daarvoor te gebruiken. Uw e-mailadres zal door Proza Musica uitsluitend worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld nieuwe artikelen en speciale aanbiedingen. In iedere nieuwsbrief neemt Proza Musica een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Indien uw e-mailadres aan een derde wordt verstrekt voor het doen van aanbiedingen zal dat alleen worden gedaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Mocht u ondanks onze integere werkwijze tegen dit laatste bezwaar hebben, dan kunt u ons dit laten weten:  Proza Musica, Mr. Dr. Schokkingstraat 71, 3904 EZ  VEENENDAAL.
 
Links naar andere websites
Op de site van Proza Musica staan soms links naar andere websites. Hoewel deze websites zorgvuldig zijn geselecteerd, is Proza Musica niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Proza Musica verwijst. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Ook is Proza Musica niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door organisaties en bedrijven die op de site adverteren.

Wijzigingen en vragen
Proza Musica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gebruik dan de Contact pagina om ons een vraag te stellen.

Laatste wijziging 19 oktober 2018