Welkom bij Proza Musica

PSALMEN, een blijvende inspiratiebron

Status: Gereed
Artikelnummer: 10.230.001

Niet veel literatuur toont zich zo sterk dat ze na 3000 jaar nog steeds gelezen, gebeden en gezongen wordt. Het gaat over de Psalmen, een blijvende inspiratiebron.

Psalmberijmingen


In de loop der eeuwen zijn in Nederland de psalmen verschillende malen berijmd, onder andere in 1566 door Petrus Datheen en later in 1773, 1973 en 1986.
Ds. C.J. Meeuse, predikant van de Gereformeerde Gemeenten, begon vijfendertig jaar geleden aan zijn psalmberijming. Hij heeft alle 150 psalmen opnieuw gedicht, waarbij hij streefde zo dicht mogelijk bij de Bijbel in de Statenvertaling te blijven.

De zeggingskracht in de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde was voor hem een belangrijke inpiratiebron.
In 2011 heeft ds. Meeuse zijn berijming voltooid.

Deze psalmberijming is uitgegeven bij Ripe Publishing in Nunspeet (http://www.ripepublishing.com/).
ISBN: 978-94-91000-00-3. Prijs: € 17,95

 

 

 

 

 25 nieuwe psalmbewerkingen voor gemengd koor


De verschijning van deze nieuwe psalmberijming was voor muziekuitgeverij Proza Musica aanleiding om, in overleg met de uitgever van deze psalmberijming, een bundel nieuwe psalmbewerkingen uit te geven onder de naam 'PSALMEN, een blijvende inspiratiebron'.

Het wordt een uitgave van 25 psalmzettingen voor gemengd koor voorzien van de teksten uit de Statenberijming van 1773 en van ds. Meeuse; een parallel-editie dus. De psalmzettingen zijn gevarieerd van stijl en opzet zoals drie- en vierstemmig, a capella en met zelfstandige begeleiding (fluit, hobo, harp, orgel enz).

Nog steeds vormen de psalmen een inspiratiebron voor componisten, want de volgende componisten hebben spontaan hun medewerking toegezegd aan deze eerste bundel: Roelof Elsinga, Johan van Oeveren, Dick Sanderman, Evert van de Veen en Martin Zonnenberg.


Aandacht van de media:   Reformatorisch Dagblad (webeditie): Koorbewerkingen bij psalmen van ds. Meeuse

 

 

Recenties: