Welkom bij Proza Musica

Alexander Prins en de compositie


Alexander Prins
is de componist van de voorliggende liedcantate, gebaseerd op Lied 511 uit het Liedboek (2013), of Gezang 398 uit het Liedboek voor de Kerken (1973), Door goede machten trouw en stil omgeven (Von guten Mächten treu und still umgeben); een tekst van Dietrich Bonhoeffer op een melodie van Adriaan C. Schuurman. Dit gedicht is in beide talen Duits en Nederlands getoonzet. Prins is een kerkmusicus afkomstig uit Maasdijk, gelegen tussen Rotterdam en 's Gravenhage. Hij koos voor een muzikale stijI en opzet die in sterke mate naar de muziek van J.S. Bach verwijst. 

Andere composities voor de liturgie van Alexander Prins (nog niet uitgegeven)

 • ‘Hoe helder staat de morgenster’ (kleine cantate in barokstijl; voor koor SABar, altsolo, gemeentezang, klarinet-ensemble en continuo). Tijdens examen kerkmuziek, juni 1997
 • ‘Gij die gelooft verheugt u samen’ (1999) (cantate in barokstijl voor koor, drie solisten, gemeentezang, ha-fa-bra-orkest en continuo)
 • ‘Arched windows’ (2002) (ballad in pop-stijl; voor baritonsolo, koor SATB, piano, gitaar, contrabas, drums; met citaat v.d. gehele melodie van ‘Hoe helder staat de morgenster’)
 • Psalm 128 (2001 en 2007) (berijming uit LvK van Willem Barnard; concerto in barokstijl; voor koor SABar, gemeentezang, blaaskwintet, piano en continuo)
 • ‘Fire of God, undying flame’(2003), tekst voor Pinksteren van Albert F. Bayly op melodie van ‘Nun komm der heiden Heiland’ (cantate in symfonische rock-stijl, voor vier solisten, koor SABar, strijkers, keyboards, basgitaar en drums)

Een aantal kleinere bewerkingen waarin de gemeentezang de voornaamste plaats inneemt en waarin het koor en/of instrumenten alterneren, omspelen of ondersteunen

 • Gezang 74 LvK ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ (in salonstijl; voor gemeentezang, koor SATB, blazers en orgel)
 • Gezang 156 LvK ‘Van 't vroeglicht van de dageraad’ (A solis ortus cardine) (in oude stijl; voor gemeentezang, koor SABar, blazers en orgel)
 • Psalm 150 LvK ‘Looft God, looft hem overal.’ (in musicalstijl; voor gemeentezang, koor SABar, blazers, drums ad libitum en piano/orgel)
 • Gezang 47 LvK ‘Jezus die langs het water liep’(in jazzstijl; voor gemeentezang, koor SABar, piano, contrabas, blazers en drums ad libitum)
 • ZG 1:57 ‘Heel de schepping, prijs de Heer!’ (stijlenmix; voor gemeentezang, koor SATB, koperkwartet en orgel) 

Vrije / op zichzelf staande stukken of bewerkingen

 • Motet ‘Beroemt u in zijn heilige naam’, 1 Kronieken 16 :10 (in barokstijl; voor koor SATB, koperkwartet en orgel)
 • Fuga over ‘Komt allen tezamen’ (Gezang 138 LvK) (in barokstijl; voor koperkwartet) en omspelende partijen bij gemeentezang
 • Gezang 155 ‘Kind nu wij om u vrolijk zijn’ (in neo-klassieke stijl; voor tienerkoor en blaasoctet)
 • ‘Personent Hodie’ (in neo-klassieke stijl; voor tienerkoor en blaasoctet)
 • ‘Allerlei’ 3- en 4-stemmige zettingen voor koor SATB, SABar en instrumentale zettingen van liederen uit LvK en daarbuiten
 • ‘Allerlei’ losse bovenstemmen voor trompet, hobo, fluit e.a. of kleine combinaties van deze instrumenten, gebaseerd op bestaande zettingen van componisten uit bekende bundels (bijv. de ‘groene’ met de gezangen uit LvK) of gebaseerd op bovengenoemde eigen zettingen
 • Bewerkingen / voorspelen voor orgel voor gebruik in de eredienst: Psalm 65, Liedboek voor de kerken: Gezang 132, 178, 233, 247, 251, 313, 348, 403, 426 (partita), 434 (div. bewerkingen), 447, e.a.