Welkom bij Proza Musica

Kom en volg Mij (liedbundel)

80.077.001
€ 12,95 (Info verzendkosten)

Omschrijving:

Dichter: Jannette Koelewijn
Componist: Koos Tillema
Thema: Bijbelliederen
Publicatiejaar: 2019
Bezetting: Sa, orgel/piano
Taal: Nederlands
Formaat: A4
Aantal pagina's: 50

Deze kinderliedbundel is geschreven als een vervolg op het in 2017 verschenen Herders van Israël. Die bundel ging over het 'herderswerk' van oudtestamentische richters en koningen. Het zijn liederen die verwachtingsvol vooruitwijzen naar de grote Herder die nog komen zou: de Heere Jezus Christus. In deze tweede bundel, Kom en volg Mij, is die komst een feit. Hem volgen is het allerbeste wat schapen kunnen doen. Want de Heere Jezus is de volmaakte Herder. Hij kwam om de ware verlossing te brengen, en Hij leidt naar een hemels Kanaän.

Zo gaan de 18 liederen in deze bundel over de Heere Jezus. Over Zijn leven en werk op aarde, vanaf Zijn geboorte tot en met de hemelvaart.

De liederen zijn bedoeld voor kinderen van ca. 8 t/m 12 jaar. Sommige liedjes zijn heel eenvoudig, zoals Heb lief, maar andere zijn meer geschikt voor een groep geoefende zangertjes. En dan is bijvoorbeeld te denken aan 't Was donker in Gethsémané.

U zult, net als in de eerste bundel, weer verschillende liedsoorten aantreffen: liederen met en zonder refrein, tweestemmige liederen, en liederen met een tegenstem.
De muziek is heel afwisselend en qua stijl passend bij de tekst. 

De begeleidende muziek is geschreven voor orgel of piano, maar veel liederen zouden ook met een gitaar begeleid kunnen worden.
Op onze website (zie hieronder) en op www.oefenfiles.nl vindt u van elk lied een muziekbestand om te oefenen.

Inhoudsopgave (klik op de titels voor details en oefenbestanden)

 1. De blijde boodschap
 2. De Oosterse wijzen
 3. Waar is Jezus?
 4. De verzoeking in de woestijn
 5. De bruiloft in Kana
 6. Kom en volg Mij
 7. De genezing van de verlamde man
 8. Harde wind en hoge golven
 9. Jaïrus had een dochtertje
 10. Heb lief!
 11. Als kinderen, zo klein
 12. Die kleine tollenaar
 13. De intocht in Jeruzalem
 14. 't Was donker in Gethsémané
 15. Koning op Golgotha
 16. De wachters
 17. Pas geloven als je ziet?
 18. Hemelvaart

Kom en volg Mij (liedbundel) Inzoomen