Welkom bij Proza Musica

Mag ik bladmuziek kopiëren?

Het kopiëren van bladmuziek zonder toestemming van de auteursrechthebbenden is verboden.

De auteurswet beschermt het intellectueel eigendom van de maker van een werk. Dat betekent bij koormuziek dat de componist (muziek), de tekstschrijver en/of de bewerker van het werk hun auteursrecht kunnen laten gelden. Het werk is beschermd tot 70 jaar na de dood van de laatste maker.

Een hedendaagse bewerking van een werk van J.S. Bach is dus beschermd. Het kan soms lijken of een werk rechtenvrij is, maar dat blijkt dan niet zo te zijn!

Als er op grote schaal bladmuziek wordt gekopieerd, gaat dat ten koste van het inkomen van de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Als zij niet voor hun werk betaald worden, kunnen ze hun vak niet meer uitoefenen. En dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om die mooie liedtekst of die vernieuwende compositie uit te brengen.

Bij vragen over dit onderwerp kunt u gerust Contact met ons opnemen.