Welkom bij Proza Musica

Pieter Bakker

Pieter Bakker

Pieter Bakker is in 1952 geboren in Amsterdam, waar hij heeft gewoond tot hij in 1987 naar Friesland verhuisde. Nadat hij inmiddels tien jaar werkzaam was geweest als uitgever begon hij in Hilversum aan zijn muziekstudie. Compositie studeerde hij bij Daan Manneke.

Over muziek schreef Bakker in onder meer het Tijdschrift voor Muziek­theorie en Het Orgel. Met name probeerde hij in een reeks artikelen de plaats en bete­ke­nis van de Duitse muziektheoreticus An­dreas Werckmeister te bepalen. Anders dan in hedendaagse muziek­his­torische literatuur wordt beschreven, schets­te hij op grond van bron­nenstudie een beeld van Werck­meister als typische repre­sen­tant van het na­wer­kend humanisme. Hij zag daarbij de geschriften van Werck­meister als proto­ty­pisch voor de zeventiende-eeuwse Duit­se muziektheorie aan de vooravond van de mo­der­ne tijd.

Vanaf 1988 is Bakker organist van de N.H. Kerk in zijn woon­plaats Schraard. Sinds 1996 is hij als hoofdredacteur verbonden aan het tijd­schrift Kunst en Weten­schap. Com­posities van Bakker werden on­der meer uitgevoerd in De IJsbreker te Amster­dam, De Oosterpoort te Groningen en verschillende plaatsen in Friesland. Enkele werken waren op de radio te horen. In 2003 zond Omrop Fryslân op Ne­derland 1 een docu­men­taire over hem uit onder de titel ‘De muziek van het landschap’.

Naast zijn com­po­si­to­rische werk ging Bakker zich in de loop van de jaren steeds meer met fotografie be­zig­hou­den. In 2003 debuteerde hij als fotograaf met een tentoonstelling in het Friese Piaam.

In 2005 is zijn passie-oratorium Egressus est voor koor, strijkor­kest en klave­cim­­bel in de Grote Kerk van Workum in pre­mière gegaan. Op 26 juni 2011 was zijn compositie 'O tijd die komt' voor strijk­kwar­tet en mezzo­so­praan in de kerk van Schraard voor het eerst te horen.

6 Artikel(en)

per pagina

Rooster  Lijst 

Stel een Aflopende Directie in

6 Artikel(en)

per pagina

Rooster  Lijst 

Stel een Aflopende Directie in