Welkom bij Proza Musica

Alexander Prins

Alexander Prins

NL: Studie en achtergrond
Alexander Prins, geboren 8 mei 1972 te Maasdijk, groeide op in een gereformeerd tuinders¬gezin en is op 11-jarige leeftijd begonnen met orgelspelen. Op zijn 14e kreeg hij les van Koos Bons, toenmalig organist van de Immanuëlkerk te Maassluis. Door hem werd hij voorbereid op zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium te ’s Gravenhage, die hij in 1992 mocht aanvangen. Daar behaalde hij in 1997 het diploma Docerend Musicus Orgel en het Praktijk¬diploma Kerkmuziek (bevoegdheid II). Vervolgens studeerde hij in 1999 af voor het diploma Uitvoerend Musicus Orgel (bevoegdheid I). Zijn orgeldocent in deze periode was Johan Th. Lemckert en zijn docente kerkmuziek was Marijke van Klaveren.

Activiteiten
Ten tijde van het verschijnen van deze uitgave is Alexander sinds 1999 cantor-organist van de PKN-gemeente te Honselersdijk, welke op 20 februari 2011 is onstaan uit de fusie van de Gereformeerde - en Hervormde Kerk. Daarnaast vervulde hij van 1998 tot 2007 dezelfde functies in de PKN-kerken te Maassluis. Voorts is Alexander regelmatig organist in de zondag¬avondmissen van de internationale engelstalige parochie ‘Church Of Our Saviour’ te ’s Gravenhage.

DE: Ausbildung und Hintergrund
Alexander Prins, geboren am 8. Mai 1972 in Maasdijk (Niederlande), wuchs in einer reformierten Blumenproduzenten-familie auf. Er begann an der Orgel, als er 11 Jahre alt war. Im Alter von 14 Jahren wurde er von Koos Bons, ehemaliger Organist der Immanuëlkerk in Maassluis unterrichtet. Bei ihm bereitete Alexander sich auf sein Studium am Königlichen Konservatorium in Den Haag vor, welches im Jahr 1992 begann. Dort erwarb er 1997 das Diplom als Orgellehrer und Kirchenmusiker. 1999 absolvierte er den Master-Abschluss. Er studierte Orgel bei Johan Th. Lemckert (dem damaligen Titularorganisten der St. Laurenskerk, Rotterdam) und Kirchenmusik bei Marijke van Klaveren.

Beschäftigung / Tätigkeit
Alexander Prins ist seit 1999 Kantor-organist bei der “Protestantse Kerk Nederland” (Protestantische Kirche der Niederlande) von Honselersdijk, die am 20. Februar 2011 entstand aus dem Zusammenschluss der “Gereformeerde Kerk” und der “Hervormde Kerk.” Darüber hinaus übte er von 1998 bis 2007 die gleichen Funktionen aus in den Kirchen der “Protestantse Kerk Nederland” von Maassluis. Außerdem ist Alexander regelmäßig Organist in der sonntäglichen Abendmesse der Internationalen Englischsprachigen Gemeinde “Church of Our Saviour” in Den Haag.


EN: Academic and personal background
Alexander Prins, born May 8, 1972 in Maasdijk (the Netherlands), grew up in a Reformed horticulturists family. He started to play the organ at the age of 11. From the age of 14 he was taught by Koos Bons, former organist of the Immanuëlkerk in Maassluis. By him he was prepared for his studies at the Royal Conservatory in The Hague, which he began in 1992. There he obtained in 1997 the degree of Music Teacher Organ and his Church Music Practice Degree. Then he graduated in 1999 in the Performing Musician diploma for Organ. He studied organ with Johan Th. Lemckert (organist of the St Laurenskerk in Rotterdam) and church music with Marijke van Klaveren.

Activities
At the time of publication of this edition is Alexander Prins since 1999 cantor organist of the church of Protestantse Kerk Nederland (Protestant Church in the Netherlands) of Honselersdijk, which on 2011 February 20th was born from the merger of the Gereformeerde Kerk and Hervormde Kerk. In addition, he served from 1998 to 2007 the same functions in the churches of Protestantse Kerk Nederland of Maassluis. Furthermore, Alexander is regular organist in the Sunday evening Mass of the international English-speaking parish 'Church of Our Saviour' in The Hague.

Onderdelen 1 tot 32 van totaal 32

per pagina
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Rooster  Lijst 

Stel een Oplopende Directie in

Onderdelen 1 tot 32 van totaal 32

per pagina
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Rooster  Lijst 

Stel een Oplopende Directie in