Welkom bij Proza Musica

Middeleeuwen

De belangrijkste vernieuwing in de Middeleeuwen (100-1450), is de polyfonie, de meerstemmigheid. Omdat in de meerstemmigheid de terts het belangrijkste interval is, moest een nieuwe toonladder worden geconstrueerd, op basis van de consonantie van tertsen. Ook werd geleidelijk een systeem van muzieknotatie ontwikkeld, waarbij de noot als een punt (Latijn: punctus) op een balk met lijnen werd genoteerd. Bij polyfone muziek klinken meerdere noten tegelijkertijd, noot tegen noot (Latijn: punctus contra punctus); met het contrapunt was ook het beroep componist geboren. De volgende stijlen kunnen worden onderscheiden: Organum (11e eeuw), Ars antiqua (ca 1100-1300), Ars nova (ca 1300-1450), Trecento (Italiaanse muziek uit de 14e eeuw) en Ars subtilior (ca 1425-1450).

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.